Linija za štampanje folije

Štampanje folije radi se na mašini Manzone, sa mogućnošću štampe do 4 boje.