Air Bubble

Linija za proizvodnju puckave folija obuhvata jednu mašinu kapaciteta 60 kg/h, maksimalna širina je 1,2 mm.

Folija se može raditi kao dvoslojna ili troslojna, po potrebi se može kaširati papirom ili aluminijumom.