Linija za reciklažu

Sav proizvodni koji nastaje tokom puštanja i rada mašina se reciklira i koristi za proizvodnju proizvoda sa nekritičnom primenom, prvenstveno džakova za smeće i folije za građevinarstvo.