Kraj uspešne poslovne godine 2014.

Tuesday, 30. December  2014.

Dana 25.12.2014. naša firma je označila kraj uspešne poslovne godine 2014. Zajedno sa zaposlenima smo proslavili uz dodelu diploma i poklona jubilej 10 godina radnog staža.